УЧИТЕЛИ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩАТА
Медиа:

В периода 14-16.07.2022г. г-жа Милена Борисова и г-н Цветелин Борисов, в качеството си на класни ръководители, по желание взеха участие в обучение на тема: „Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родители.“ Обучението бе проведено в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в гр. Банкя и се организира от Министерството на образованието и науката. Осъществява се по НП „Мотивирани учители и квалификация“.
 По време на обучението представителите на Търговската гимназия се запознаха подробно с подходяща програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище. Приложиха интегриран, координиран и системен подход, който предполага активно участие и съгласувани мерки от страна на всички отговорни институции, училищния персонал, ученици и родители за справяне с този тенденциозен проблем, а не само кризисни и ситуативни мерки, насочени към осуетяване на физически посегателства между ученици или пък срещу учители. Учителите преминаха през три основни етапа по време на своята подготовка:

  1. Въвеждащ етап – теоретична подготовка;
  2. Практически етап – учене чрез преживяване.

Предстои осъществяването и на третия етап – „Супервизия“ – наблюдения на практическите умения на обучаващите се в тяхното училище, при което се прилагат практическите умения, усвоени в хода на обучението.

По този начин нашите учители дадоха своя принос в постигането на основната цел на програмата, а именно да се осъществи превенция (профилактика), или където е необходимо интервенция (корекционно въздействие), чрез които да се минимизират съществуващите агресивни и деструктивни прояви на учениците в българското училище, както и да се намалят проблемите, свързани с насилието и тормоза в училищна среда.

Радваме се, че в Търговската гимназия има мотивирани учители, които не пропускат да повишат своите знания, умения и професионална квалификация!

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“