Удължават процедурата по кандидатстване за националния приз „Студент на годината” 2020

Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването /РД-01-677 от 25.11.2020 г./ т.6 и т.7, тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурса за националния приз „Студент на годината” 2020 се отлага за неопределен срок, информират организаторите на конкурса – Националното представителство на студентските съвети в Република България. В писмо, изпратено от председателя на студентската организация, Даниел Парушев до ректорите на висшите училища се посочва, че кандидатури могат да се подават в срок до 04.01.2021 г. включително, на имейл адрес: student@npss.bg

Националният приз цели да отличи най-изявените студенти от цялата страна в четиринадесет различни категории. Участниците подават своите кандидатури в следните категории:
 1. Педагогически науки
 2. Хуманитарни и социални науки
 3. Стопански науки
 4. Правни науки
 5. Природни науки, математика и информатика
 6. Технически науки
 7. Аграрни науки и ветеринарна медицина
 8. Здравеопазване
 9. Спорт
 10. Изкуства
 11. Сигурност и отбрана
 12. Чуждестранен студент в България
 13. Студент – доброволец
 14. Докторант на годината
Кандидатите следва: да имат успешно завършен 1 курс; да нямат невзети изпити; да имат редовни права на учащ (да не са прекъснали, семестриално, завършили, отстранени и пр.).
От НПСС уверяват, че при първа възможност церемонията по награждаването ще бъде проведена при спазване на всички противоепидемични мерки. Участниците в престижния конкурс ще бъдат уведомени чрез имейл за датата на провеждане на церемонията, щом тя бъде изяснена.
Всички условията за участие в конкурса могат да се видят на: www.studentnagodinata.eu
За допълнителна информация и контакт:
Тел.: 0883431604 – Лидия Даскалова, координатор на „Студент на годината” 2020
По информация на: СА „Димитър Апостолов Ценов“