Успех за учениците от СПГ „Ал. Константинов“

Трима от четиримата представители на гимназията се класират за Национален кръг.

Свищовската професионална гимназия „Ал. Константинов“ бе домакин на Областния кръг на националната олимпиадата по Техническо чертане. В него взеха участие класиралите се четирима ученици на училищния кръг от професионалната гимназия и седем от СУ „Николай Катранов“ – Свищов.
Те трябваше да изпълнят две задачи. Първата бе по даден детайл от натура чрез използване на измервателни инструменти да се изпълни скица, включваща проекции, размери, грапавост. Втората – по даден чертеж на общия вид на Цилиндър възвратен – ЦВ03.00.00 ЧВ, да се изработи скица на детайл позиция 6 – Корпус, включващ проекции, размери, гранични отклонения и грапавости.
Участниците разполагаха с пет астрономически часа за да изпълнят поставените им задания.
Прецизността на тяхната работа бе оценена от комисията в състав: Председател: инж. Светла Кирова – ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“, Г. Оряховица и членове: инж. Зорница Минчева от СПГ „Ал.Константинов“, Свищов и инж. Дияна Каракочева от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, Г. Оряховица.
За Националния кръг, който ще се проведе в Технически университет – гр.София от 20 до 22 април 2018 год., се класираха Мариел Йорданов от 12 клас – с оценка Отличен 6.00 и Николай Лазаров, и Николай Каишев от 10 клас – с оценки Отличен 5,75.

По информация на СПГ „Ал. Константинов“