В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧИПОЛИНО“ СЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТА ПРАКТИКА НА ТЕМА  „ВЕСЕЛИТЕ МАЙМУНКИ“
Медиа:

Г-жа Светлана Радева, учител в детското заведение, представи пред колеги открита практика във втора възрастова група „Пчеличка“. Педагогическата ситуация на тема: „Веселите маймунки“ е част от образователно направление „Изобразително изкуство“. Децата от групата обогатиха представите си за отпечатъка, като формообразуваща техника, овладяха комбиниран способ на създаване на образ чрез печатане, дорисуване и апликиране. Ловкостта на ръката на децата и зрително-двигателната координация се развиват при различните видове изобразителна дейност на заниманията по рисуване, моделиране и апликация. В този смисъл рисуването играе особена роля. Децата рисуват с инструменти, близки по форма, по начин на държане и действие до химикалката, с която се пише в училище.

Така подготвената и представена пред колеги педагогическа ситуация беше емоционално наситена и вълнуваща за децата. Учим и се забавляваме!

 

По информация на ДГ „Чиполино“