В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ ОТВОРИ ВРАТИ КАБИНЕТ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Медиа:

В рамките на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в детска градина „Калина Малина“  бе оборудван кабинет за личностно развитие.

Всяко дете трябва да получи подкрепата, от която се нуждае, сподели г-жа Ани Димитрова, ВРиД на ДГ „Калина Малина“, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към света, който го заобикаля. Изключително съм щастлива, че в детската градина вече разполагаме със специализиран кабинет, който неимоверно много подпомага работата ни в посока изграждане на приобщаваща среда, така че всяко дете да може да развие напълно своите способности.

Детска градина „Калина Малина“ е сред  детските градини, които са включени в изпълнението на проект  „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

По информация на ДГ „Калина Малина“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook