В ДГ „СЛЪНЧО“ СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“
Медиа:

ДГ „Слънчо“  е поредната свищовска детска градина, която е  с одобрен проект, финансиран по НП  „Заедно за всяко дете“,   Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Проектната реализация стартира с обучителен тренинг на тема „Пресичам правилно с мама и тате, кака и бате!“. В практико-ориентираната инициатива активно участие взеха  и служители на РПУ гр. Свищов.

Предвидените за изпълнение проектни дейности са насочени към привличането и активното включване  на родителите при реализацията на следните активности:

„Добре дошли в нашата детска градина, която празнува 65 – тата си година“ – тържество с родители;

„Гимнастика с мама и тате“ – съвместно родители и учители за плавна адаптация на децата в малките групи;

„Горски карнавал“- шарени и пъстро пременени всички, да изпратим есента –  деца, родители и служители на детската градина;

„Моята любима приказка“ – представяне по атрактивен начин на любимата приказка в семейството – прочит, драматизация с родителите;

„Лична хигиена – основни правила и изграждане на хигиенни навици“ – тренинг и игрови ситуации, съвместно с родители;

„Борба с вирусните инфекции“ – презентация с родителите по темата;

„Агресивното поведение у децата – причини и превенция“- трениг с психолог и  родители на деца от задължителна  предучилищна  възраст;

„Норми на развитие на децата в задължителна  предучилищна възраст. Как могат да помогнат родителите-сътрудничество между учители, родители и логопед“- тренинг с родители.

 

Припомняме, че НП „Заедно за всяко дете“ е целево ориентирана към ангажирането на родителите и на другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на възпитателния потенциал и здравната култура на семейството.

 


Национална програма  „Заедно за всяко дете“  е разработена в съответствие с приоритетна област 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).  Подробна информация за Програмата е достъпна на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.