В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ СЕ ПРОВЕЖДАТ ТРЕНИНГИ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ“
Медиа:

В Търговската гимназия продължава реализацията на проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Заедно с класния си ръководител Аделина Замфирова, водени от Вера Блажева – секретар на МКБППМН, десетокласниците преминаха двучасов тренинг, насочен към социално-емоционална подкрепа в условия на кризи, пандемия, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, природни бедствия и др. Дейностите са свързани както с превенция, така и с преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училище. Гост на днешното обучение беше д-р Боянка Димитрова, старши експерт от РУО – Велико Търново.

 

Източник: ПДТГ „Димитър Хадживасилев“