В ПОДКРЕПА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

С оглед на извънредното положение в страната, както и наложените противоепидемични мерки и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение , водени от желанието си да сме в помощ на родителите от общината, предоставяме на Вашето внимание линкове с отворен, безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички мултимедийни приложения.
Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп. Чрез тях всеки родител може да намери материали по възрастови групи на различни издателства. Тъй като децата от ПГ подлежат на задължително обучение, то указанието от МОН е да не се губи връзка през този период. Учителите от подготвителните групи, които имат он-лайн връзка с родителите на децата (предимно затворени фейсбук-страници), поддържат тази връзка и по време на този кризисен период.

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ
www.bititechnika.com
https://www.e-uchebnici.com/open_access.html
https://klett.bg/
https://izkustva.bg/dgbooks.php

ИНТЕРАКТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за 3. и 4. подготвителни групи.

https://izkustva.bg/itidgeng3/
https://izkustva.bg/itidgeng4/

Заедно можем да се справим!