В СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов учениците от III-ти „б“ клас отбелязаха международния ден на толерантността
Медиа:

„Бъдете толерантни – днес, утре, винаги!” – това е посланието, коети всички отправиха по повод предстоящия на 16 ноември Международен ден на толерантността

В СУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов учениците от III-ти „б“ клас отбелязаха Международния ден на толерантността. Под ръководството на г-жа Камелия Златанова, децата работиха цяла седмица, като се запознаваха с това какво представлява толерантността. Научиха, че трябва да проявяват уважение към различното от това, което на тях им се струва нормално и да зачитат правото на другия да вярва в него, че независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какви сме, ние всички искаме да споделим с другите нашия свят и нашите ценности. Дейностите през тази седмица бяха насочени към възпитаване в дух на дружелюбност и взаимопомощ, опознаване културните различия и изграждане на позитивна нагласа и позитивно отношение към децата от различни етноси, децата с увреждания и такива в неравностойно положение. В знак на своята съпричастност към различните от тях хора, децата собственоръчно изрисуваха и облякоха бели тениски, на които изписаха своите послания за толерантност, доброта и уважение. Изработиха постери с послания, които раздадоха на своите приятели и съученици, и пуснаха бели балони в небето. За да засвидетелстват своя личен пример и да допринесат за насърчаване на такъв тип взаимоотношения в училищната и извънучилищната среда, в мероприятието се включиха и родители на учениците. Най-важният урок, който всички научиха бе, че трябва да постъпват с другите така, както биха искали с тях да постъпват. „Бъдете толерантни – днес, утре, винаги!” – това е посланието на учениците и учителите на III-ти „б“ клас.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев”- гр. Свищов