В СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ СЕ ПРОВЕДЕ БЕСЕДА НА ТЕМА ПРОФЕСИЯ „ЛЕСОВЪД“
Медиа:

Днес в актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ се проведе беседа на тема професия „Лесовъд“. Инж. Диляна Чоранова – Коева – директор на Държавно горско стопанство Свищов, запозна учениците от клубовете по „Екология“ и „Здраве“ с професията лесовъд и дейността на горско стопанство Свищов. Обсъдиха видовете гори и значението им за Земята. Благодарим на инж. Коева! Беседата беше много интересна и поучителна. На клубовете им предстои посещение на разсадника на горското стопанство, както и засаждане на летен дъб, дарен безвъзмездно от ДГС – Свищов.

 

По информация на СУ „Димитър Благоев“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook