В СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ – ГР. СВИЩОВ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ЦИКЪЛА НА ПРЕПОДАВАНЕ С НОВАТОРСКИ ПОДХОД МОДЕЛ 5Е“, ФИНАНСИРАН ПО ЕРАЗЪМ+
Медиа:

На 09.11.2023 г. в Актовата зала на СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов се проведе заключителна изява на участниците в проект по Еразъм+ с рег. № КА -122 – SCH – B2E5BE90 – 2022 – 2 – BG 01- K122 – SCH – 000091868 – „Укрепване на цикъла на преподаване с новаторски подход модел 5Е“ по ключова дейност 1: „Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и възрастни в училищното образование”, КА – 122.

В рамките на проекта бяха проведени две мобилности в гр. Анталия, Турция –  в периода 02-07.09.2023 г. за 8 учители и в периода 02-10.10.2023 г. за 15 ученици и 3 учители за обучения на тема „Използване на  конструктивисткия образователен подход в учебните процеси“. Г-жа Наталия Станкова – координатор на проекта, припомни неговите цели, а именно участниците да придобият знания за методи и техники, използвани в структурирания образователен подход, който поставя ученика в центъра на учебната среда, процесите на образование и обучение до степен на компетентност на учителя. Участниците споделиха своите впечатления, работни и забавни моменти в презентации, които представиха пред останалите колеги и ученици. Мнението на всички ползватели на проекта е, че той е допринесъл за положителни промени във възприятието им за учене, до засилване на  когнитивните и комуникационните умения,  до повишаване на чуждоезиковата компетентност и мотивацията за преподаване и учене. Похвала за любознателността, отговорността и амбициозността на учители и ученици бе получена и от партньора CEKDEV International Education.

Събитието завърши с благодарности към всички участници в проекта за положените общи усилия, за осъществените мечти и планове, за възможността младите хора и техните учители да се изявят чрез подкрепата на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

 

Източник: СУ „Цветан Радославов“