В СВИЩОВ СЕ ПРОВЕДЕ ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СВИЩОВ 2022
Медиа:

В периода 13-14 май 2022 г. в гр. Свищов се проведе организираната от Община Свищов, Общински център за кариерно развитие „Лидер“, съвместно с отдел „Образование“, „Панорама на образованието – Свищов 2022“.  Целта, залегнала в основата на събитието бе свързана с осигуряване на седмокласниците и техните родители  на актуална и от първо лице информация  за широкия спектър от възможности за обучение след седми клас в образователните институции на територията на Община Свищов.

Гости на събитието бяха д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов, д-р Анелия Димитрова – зам. кмет УЕПО, инж. Розалия Личева – началник на РУО Велико Търново, г-н Росен Маринов – директор на дирекция “ Култура и културно наследство“ и г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование“ при Община Свищов.

В началото на официалната част на Панорамата приветствие към присъстващите отправи д-р Анелия Димитрова-зам. кмет УЕПО, която подчерта, че  кандидатстването след седми клас е много отговорен и важен процес за всички участници в него- ученици, родители и учители и обърна внимание върху държавния план- прием, който за училищата на територията на Общината за учебната 2022/2023 година  включва богата гама от  специалности и е съобразен със законовите изисквания, новостите и насоките на Министерство на образованието и науката.

С пожелание за успех и акцентирайки върху важността на това, кампанията по приема да протича в условия на равнопоставеност и толерантност,  към публиката се обърна и инж. Розалия Личева – началник на РУО Велико Търново. Инж. Личева поздрави организаторите на събитието за чудесната инициатива и сподели своята увереност, че след като посетят рекламните щандове на свищовските училища учениците ще направят своя информиран избор.

Кратки изложения за предлаганите профили и професии, които са включени в държавния план прием за учебната 2022/2023 година за конкретното училище представиха  г-жа Ц. Кирова-директор на СУ „Д. Благоев“, г-н Г. Иванов-директор на СУ „Н. Катранов“, г-жа П. Димчева-зам. директор на СУ „Цв. Радославов“, г-жа Л. Димитрова-директор на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ и г-жа В. Николова-директор на СПГ „А. Константинов“.

По време на събитието за доброто настроение на присъстващите се погрижиха от клуб за поп и рок пеене „Естрада“ с вокален педагог г-жа Антоанета Георгиева, кей-поп група „21like1“ и хип-хоп група „Beat the Beat“ при  Школа по изкуствата към Първо българско народно читалище  „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856“.

В края на официалната част по откриване на  събитието, присъстващите бяха поканени да посетят щандовете на всички училища, на които от първо лице да получат необходимата им информация за предлаганите специалности.

„Панорама на образованието – Свищов 2022“  е част от реализацията на проектна дейност № 10 в обхвата на  проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook