В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ БЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ

Учениците от VIIIб клас на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, отбелязаха Европейския ден на езиците като прочетоха кратък текст, свързан с неговото възникване. Научиха любопитни факти и дати. Отговарвха на въпроси след текста и се запознаха с мероприятията във връзка с честването на този ден, провеждащи се в Европа през настоящата година. За финал учениците споделиха изрази за поздрав на различни европейски езици. В същото време деветокласници изгледаха предварително подготвени от тях презентации, целящи насърчаването на изучаването на чужди езици не само в училище, но и извън него. След това разискваха различни въпроси, свързани с тематиката.

Търговската гимназия има четирима висококвалифицирани учители по чуждоезикова подготовка, говорещи езици като френски, руски, английски и атрактивния китайски (двама). Училището се отличава с това, че е единственото на територията на община Свищов, в което и в момента се изучава френски като втори чужд език.

European Day of Languages