В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
Медиа:

Във връзка с 08.02 – Денят за безопасен интернет, учениците от Ха клас, спец. „Системно програмиране“, проведоха един по-нетрадиционен час със своя учител  Виктор Дамянов. Под формата на обширна дискусия, илюстрирана с множество примери, те бяха запознати с понятието phishing (фишинг) и възможните начини той да им навреди. Основно бяха разгледани вариантите за открадване на лични данни чрез съмнителни съобщения и имейли.

Друг акцент на часа по безопасност бе VPN технологията – същност, предназначение, какви опасности предотвратява и как се използва. Най-интересна за дискутиране се оказа частта за Dark Web и Deep Web.

Накрая  бяха припомнени и сайтовете и институциите, към които учениците да се обръщат при наличието на проблем с интернет тормоза, съмнително уеб съдържание и др.

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“