В топ 5 сме на областите с най-добри резултати на матурите
Медиа:

Средните резултати на зрелостниците от училищата в област В. Търново са по-добри спрямо предходната учебна година. Това стана ясно след обобщаването им от Регионалното управление на образованието в старата столица. Средният успех по всички Държавни зрелостни изпити е Добър 4,39 при Добър 4,15 за миналата година, съобщи началникът на РУО Розалия Личева. Областта е в топ 5 на регионите, постигнали най-добри резултати на матурите.

По български език и литература средният успех е 4,28, при среден успех за страната 4,20, което е едно добро постижение. Спрямо предходната година повишeнието е с 0,23 пункта.

При учебните предмети по избор за втори Държавен зрелостен изпит по-висок среден успех има и по английски език, който е най-масово избран от учениците. Там повишението е с 52 стотни, като средният резултат е Много добър 5,28. По биология и здравно образование успехът е 4,08, като е по-висок с 21 стотни спрямо миналата учебна година. Явилите се на изпит по география и икономика са постигнали среден успех 3,84, което е повишение с 0,17 пункта. Много добър резултат 4,52 имат учениците по история и цивилизация, като те са успели да надскочат резултата от 2019 г. с 56 стотни. Повишението по химия е с 0,15, като успехът е 4,26. На изпитите от философския цикъл има леко повишение на резултата с 0,09 при успех 4,32. Голямо увеличение са постигнали зрелостниците на изпита по руски език, но там броят им е по-малък. Те са заслужили резултат 4,82, което е с 0,97 повече от предходната година. При немския език увеличението е много малко, като средния успех е 5,18.

Намаление на средния успех от ДЗИ спрямо миналата учебна година се отбелязва при 4 от изпитите. По математика е 4,76, с намаление 0,29, по физика и астрономия – 4,34, с намаление 0,39, испански език – 5,65, с намаление 0,07 и френски език – 4,74, с намаление 0,03.

Като цяло броят на отличните оценки от ДЗИ на ученици от областта е 496, като 36 от тях са пълни шестици. От всички зрелостници 137 са получили по две отлични оценки над 5,50.         Сред тях са 56 възпитаници на ПМГ “Васил Друмев” във В. Търново от 151 явили се и 39 от ПЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” от общо 145 явили се техни ученици. 14 от зрелостниците на Американския колеж в старата столица също са с по две отлични оценки. Това са над половината от общо 27-те възпитаника на колежа, явили се на ДЗИ тази година. Този резултат според информация от Министерството на образованието извежда зрелостниците на Американския колеж на едно от първите места сред училищата в цялата страна. 6 ученици с по две отлични оценки има в свищовското СУ “Николай Катранов” и в СУ “Бачо Киро” в  Павликени. 5 ученици от ПГЕЕ “М. В. Ломоносов” в Г. Оряховица, 4 ученици от СУ “Емилиян Станев” във В. Търново и трима от СУ “Цанко Церковски” в П. Тръмбеш също са постигнали този резултат. Слабите оценки от ДЗИ на ученици от област В. Търново са 169.

Тази година предвид възможностите, които висшите училища предоставиха за кандидатстване с резултати от ДЗИ много ученици подадоха заявления за трети държавен зрелостен изпит. В резултат на това 5 ученика от областта имат отличен успех от трите ДЗИ. Най-високият резултат е на Любомира Димитрова от СУ “Николай Катранов” в Свищов. Тя има три пълни шестици от ДЗИ, които е положила по български език и литература, история и английски език. Така зрелостничката попада сред седемте ученика от цялата страна, които единствени са постигнали такъв успех. Трима възпитаници на ПМГ “Васил Друмев” също са с по три отлични оценки. Това са Цветелина Чакърова с две пълни отлични шестици и една 5,86; Йорданка Станева с една пълна шестица и две оценки 5,81, и Йордан Георгиев с една пълна шестица, една 5,92 и една 5,84. Димитър Арабаджиев от СУ “Цанко Церковски” в П. Тръмбеш е постигнал отлични три отлични резултата 5,98, 5,58 и 5,56.

Обобщените резултати показват и кои са училищата, постигнали най-голямо повишение на своя успех от ДЗИ спрямо миналата учебна година. При матурата по БЕЛ това са СУ “Св. Климент Охридски” в Сухиндол, което бележи скок с 0,67 пункта, великотърновското СУ “Вела Благоева”, увеличило успеха си с 0,59 и СУ “Ангел Каралийчев” в Стражица – също с 0,59.

При вторите ДЗИ Регионалното управление на образованието е обобщило оценките независимо от избрания учебен предмет. Най-голямо увеличение на резултата спрямо предходната година и тук имат възпитаниците на сухиндолското СУ “Св. Климент Охридски” с 0,79 пункта. С 0,68 е увеличението при успеха на зрелостниците от СУ “Цанко Церковски” в Павликени, 0,61 при учениците от Американския колеж във В. Търново, 0,58 за СУ “Димитър Благоев”-Свищов и 0,52 за СУ “Бачо Киро” в Павликени.

Пет училища по БЕЛ и 10 за втори ДЗИ са понижили своя резултат. При 4 от тях това се е получило и на двата изпита. Недостатъчно добре са се представили възпитаниците на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство, Професионална техническа гимназия “Васил Левски” в Г. Оряховица, СПГ “Алеко Константинов” в Свищов и ПГЕЕ “А. С. Попов” във В. Търново.

dnesbg.com