Важно за родителите!

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, в седемдневен срок от началото на учебната  година личният (семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година (здравно-профилактичната карта).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в контекста на настоящото разпространение на SARS-CoV-2 и неговите варианти в страната, препоръчваме на родителите да не посещават семейните си лекари, с цел получаване на здравно-профилактични карти на децата си.

През 2021 година, картите ще се предоставят по служебен път от общопрактикуващите лекари на медицинските специалисти от здравните кабинети в училища и детски градини.