ВЪЗПИТАВАМ МОЕТО ДЕТЕ С ПРИМЕРА, КОЙТО ДАВАМ
Медиа:

Вече четвърти месец екипът на ДГ“Васил Левски“ – филиал работи като партньор на Община Свищов по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

„Възпитавам моето дете с примера, който давам“ – бе темата на  родителската среща, проведена в ДГ“Васил Левски“ – филиал на 26.05.2022 г.  Срещата е поредната от планираните в Дейност „Провеждане на групови тренинги с родителите“. Освен родители, гости на срещата бяха д-р Анелия Димитрова – заместник кмет на Община Свищов, г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Други дейности по образованието“, Маргарита Перникова – главен експерт „Интеграция, НПО и ВО, координатор дейности по ОП РЧР“ в община Свищов и г-жа Даниела Ванкова-Габровска – старши експерт в Главна Дирекция „Верификация“ и Изпълнителна Агенция “Програма за образованието“. Присъстващите наблюдаваха Заниманията на децата от втора група „Усмивка“ в изградената Монтесори среда, представени от ресурсния учител по проекта Первин Мусова, което предизвика особен интерес у родителите и породи дискусия за това как средата влияе върху поведението на децата. Ръководителят на дейността – психологът Ася Ванева направи любопитно експозе по темата на срещата и раздаде на родителите специално подготвени флаери с практични съвети за възпитанието.  Голям интерес предизвика и представения от логопеда Пламена Георгиева начин за празнуване на рожден ден по метода Монтесори. Родители и гости бяха впечатлени от възможностите, които методът дава за опознаване и разбиране на света, как дейностите развиват креативността и въображението на децата. Всички се убедиха, че за да се получи един истински, забавен и вълнуващ празник са достатъчни малко естествени материали за работа, сезонни плодове за почерпка и много въображение и любов. Накрая д-р Анелия Димитрова поздрави екипът на детската градина, родителите и децата, и поднесе от името на Община Свищов подаръци на рожденика Берат Кара и децата от група „Усмивка“.

 

 

По информация на ДГ „Васил Левски“

Събитието е част от реализацията  на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook