За приема в Първи клас

На 27.05.2021 г. от 11.00 часа ще се активира системата за електронен прием в първи клас за училищата от град Свищов. Входът към системата е чрез сайта на Община Свищов- www.svishtov.bg с избор на активен банер – Прием първи клас. Системата ще бъде отворена за регистриране/редактиране/отказване на заявления за участие в първо класиране до 23.59 часа на 31.05.2021 г.

pravila2021„>pravila2021

grafik2021„>grafik2021