ЗАД “ Булстрад Виена Иншурънс Груп” предлага работна позиция за завършили специалността „Застраховане и социално дело“ 11.05.2021 г.

Уважаеми колеги,
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е най-големият застраховател на българския застрахователен пазар и за трета поредна година печели приза „Застраховател на годината“.
Ежегодно Дружеството осигурява стипендии за изявени студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ и предоставя възможност на завършилите специалността да работят в структурата на дружеството.
Към настоящия момент търси да назначи служител в дружеството, в гр. София от възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело“.
Желаещите да кандидатстват могат да изпратят актуална автобиография до:
доц. д-р Румен Ерусалимов,
Зам.-ректор „Студентска политика, институционални
комуникации и продължаващо обучение“
и Ръководител катедра „Застраховане и социално дело“,
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
на e-mail: r.erusalimov@uni-svishtov.bg