Започна вторият задължителен изпит по избран предмет

Започна вторият задължителен изпит по избран предмет. Общо 91 ученици, от училищата в община Свищов, са подали заявление за участие в държавния зрелостен изпит по избран предмет в 12-и клас, който започна в 8.00 часа днес. Най-желан сред зрелостниците в Свищов е изпитът по английски език. „Биология и здравно образование“ и „Философски цикъл“ и са другите предпочитани теми за изпита. В СУ „Николай Катранов“ се проведе изпитът по английски език. Заявилите желание там са общо 43- ма ученици, като един от тях не се е явил. В СПГ „Алеко Константинов“ 34 са се явили по „Биология и здравно образование“, 2 по „Математика“, 3 по „География“, 2 по „История и цивилизация“ и 7 по „Философски цикъл“. Трима не са се явили.
Носенето на маска е задължително, както и прозрачен плик за личните вещи. Зрелостниците могат да ползват химикалка, която пише в черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика линия, пергел и триъгълник.
Вторият изпит е разделен в два или три модула, в зависимост от предмета. Той също се наблюдава от камери в реално време от родители и от регионалните управления на образованието по места.
Зрелостниците могат да напуснат изпитната зала не по-рано от 60 минути след началото на първия модул и след предаване на запечатан плик. Когато модулът продължава 120 или 150 минути, може да се излиза от залата след изтичане на първите 90 минути.

Остават Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
31 май 2021 г.