Започнаха обученията „Структуриране и развитие капацитета на общинските администрации“ Обучение „Прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП и работа с ЦАИС „ЕОП“
Медиа:

През седмицата се проведоха две от отложените обученията по проект на НСОРБ на тема „Структуриране и развитие на капацитета на общинските администрации“, които трябваше
да се проведат през месец март, но бяха отложени, поради извънредното положение, което беше въведено.
Гр. Велико Търново бе домакин на обучението за общините от Северен централен район от 22 до 24 юни, а гр. Шумен прие обучението за общините от Североизточен район от 24 до 26-ти. На обучението в Старата столица лектори бяха Сезгин Бекир, общински съветник от община Кърджали, Румяна Дъчева, секретар на община Севлиево, Нели Стайкова, старши експерт „Общинска администрация“ в НСОРБ, а модератор Маринела Пазвантова, секретар на община Сухиндол. На двете обучения представителите на общините имаха възможност да чуят и дискутират открити въпроси по „електронизацията“ с представители на ДАЕУ. Актуални нормативни промени в организацията на работа на общинската администрация бе една от темите в обученията, с участието на Емилия Александрова от Администрацията на Министерски съвет. В Шумен обучаемите проведоха дискусии с модератора Христалина Халачева, секретар на община Търговище и представителите на НСИ по въпроси свързани с Преброяването през 2021 г. Лектори там бяха също Гюлтен Еминова,
секретар на община Лозница и Нели Добрева, секретар на община Разград.
Предстоят обученията за представителите на общините от Южен централен, югоизточен и югозападен район.
 Обучението в гр. Стара Загора ще се проведе от 29 юни
– 1 юли 2020 г. (понеделник –
сряда) в хотел „Верея“.
 Обучението в гр. Поморие
ще се проведе на 1 – 3 юли

Източник: НСОРБ