Заповед от МЗ за разрешаване присъственото обучение на учениците от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището

От 15 февруари се разрешава присъственото обучение на учениците от 5-и до 12-и клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището

От 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

С пълния текст на Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. може да се запознаете в сайта на Министерство на здравеопазването или на следния линк:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-15-fevruari-se-razreshava-prisstvenoto-obucheni/
rd-01-91_ot_11022021_g