В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“  РЕАЛИЗИРАТ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО НП „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“
Медиа:

Продължава провеждането на неформални срещи между образователния медиатор в Търговската гимназия и ученици, учители и родители. В изпълнение на дейности от Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, на 14 октомври се дискутираха въпроси, касаещи усвояване на умения и компетенции по различни професии, като част от професионалното образование. За бъдещата реализацията на младите хора са необходими знания, чрез които се откриват нови възможности за бъдещото им кариерно развитие.

 

Повече по темата може да видите тук

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“